RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK

Tablica ogłoszeń - Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu • Komunikat w sprawie ustalenia wyników pisemnego ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Nowy Dwór na potrzeby budowy i użytkowania biogazowni - zobacz   

 • Komunikat w sprawie przeprowadzonej kontroli wody w Łomnicy - zobacz


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje,
że od 01 kwietnia 2017 r. będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Taryfy - zobacz


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu przypomina o obowiązku ponownego wykupienia miejsca na Cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania. Ogłoszenie

 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje,
że przyjmowane są wnioski o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla mieszkańców miejscowości Zbąszyń ul. Powstańców Wlkp i Przyprostynia.


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że od 01.04.2015r. udostępniona została nowa usługa informatyczna dotycząca wysyłania faktur w formie elektronicznej na e-maila (e-faktura). Regulamin oraz wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.zuk.zbaszyn.pl w zakładce e-faktura. Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Zakładu lub pod numerem telefonu 68 3846 243 wew. 25.


 • - Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu


 • Informacja o jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 10.09.2014 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Informacja - zobacz


 • W związku z otrzymanym w dniu 17.07.2014r. Komunikatem z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o przekroczonej ogólnej liczbie mikroorganizów niechorobotwórczych, w obiekcie Szkoła Muzyczna ul. 17 Stycznia 59 w Zbąszyniu zarządzono natychmiastowe ponowne płukanie sieci zasilające w/w obiekt. Przyczyną nieprawidłowości mogła być awaria sieci wodociągowej z dnia 16.06.2014r.
 • Jednocześnie wysłano zlecenie na badania wody do Laboratorium Ekosystemy JT Teterycz ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, oraz pobranie próbek dla obiektów :

  - Stacja Uzdatniania Wody ul. Reja w Zbąszyniu
  - Szkoła Muzyczna ul. 17 Stycznia 59 w Zbąszyniu
  - Komisariat Policji ul. 17 Stycznia 60 w Zbąszyniu

  Komunikat sanepid - zobacz


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że przyjmowane będą wnioski o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. na terenie Miasta i Gminy Zbąszyń obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

  Cena wody: 3,10 zł / m3 (netto)

  Cena ścieków: 7,80 zł / m3 (8,80 zł - 1 zł dopłata) (netto)

  Opłata abonamentowa u osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych (podliczniki): 3,50 zł / mc (netto)

  Do cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej przepisami (8%)

  Podstawa prawna:

  - Uchwała Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  - Uchwała Nr XXXVII/364/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/352/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu na 2014r. • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że należności za wodę i ścieki, usługi pogrzebowe i cmentarne oraz wywóz odpadów komunalnych można regulować bez ponoszenia dodatkowych opłat w następujących miejscach:

  - KASA URZĘDU MIEJSKIEGO w ZBĄSZYNIU, ul. por. Żwirki 1,
  - BANK PKO BP Zbąszyń , ul. Senatorska 39a

  Natomiast należności z tytułu najmu lokali (czynsze):
  - BANK PKO BP Zbąszyń , ul. Senatorska 39a

  Prosimy o umieszczanie na dowodach zapłaty takich informacji jak:
  -imię nazwisko odbiorcy usługi
  -numer nabywcy
  -rodzaj usługi (np. woda/ścieki, czynsz, odbiór odpadów, usługa pogrzebowa itp.)
  -numer faktury


 • Aktualne stany wodomierzy można podawać najpóźniej do 25 dnia miesiąca / kwartału  wraz z numerem nabywcy ( na fakturze w nawiasie nad nazwiskiem).W przypadku braku stanu, faktura naliczana jest zgodnie z ustaloną prognozą.
  Podawanie stanów nie jest obowiązkowe.


 • Roczne odczyty.
  Raz w roku na koniec marca należy udostępnić inkasentowi wodomierz do odczytu i sprawdzenia.
  Na tej podstawie dokonuje się rocznego rozliczenia i ustalana jest nowa prognoza.


AktualnościOpublikował: Kinga Rożyk
Publikacja dnia: 03.03.2022
Podpisał: Alicja Lichy
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 85 472