RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK

Zasady odbioru odpadów komunalnych

1/ Należy zapewnić odpowiednie warunki lokalizacyjne dla kubłów na odpady stałe tj. utwardzone podłoże,

2/ Wystawiamy kubły w sposób nie zagrażający ruchowi publicznemu pieszych i pojazdów na chodniku lub poboczu ulicy przed posesją do godz.7.00 rano w dniu wywozu nieczystości stałych,

3/ Należy zabezpieczyć pojemniki przed kradzieżą, zniszczeniem oraz przymarznięciem do podłoża,

4/ Prawidłowa eksploatacja użytkowanych kubłów oznacza gromadzenia w nich wyłącznie odpadów komunalnych oraz innych odpadów z palenisk domowych.

Zabrania się gromadzenia w kubłach:
• gorącego popiołu, żużlu oraz szlaki z palenisk domowych (niebezpieczeństwo uszkodzenia, zapalenia się pojemnika)
• gruzu poremontowego,
• sprzętu gospodarstwa domowego,
• lodu, śniegu,
• materiałów wybuchowych,
• padliny,
• wszelkiego rodzaju cieczy
• oraz wszelkich innych odpadów mogących spowodować uszkodzenie pojemników bądź pojazdu odbierającego nieczystości.

Za szkody na pojeździe oraz pojemnikach powstałe z tego tytułu odpowiada klient
Kubły zawierające niedopuszczalne rodzaje odpadów nie będą opróżniane!

5/ Należy zamykać pokryw kubłów oraz dokonywać okresowej dezynfekcji pojemników,

6/ Utrzymujemy porządek i czystość w miejscach przeznaczonych na kubły,


7/ Użytkownik pojemnika zobowiązany jest do trwałego i widocznego umieszczenia numeru posesji na kuble – pojemniki nieoznakowane nie będą odbierane!

UWAGA!!
W przypadku, kiedy w dniu wywozu przypada święto wywóz przesuwa się na kolejny dzień roboczy.
Reklamacje dotyczące ewentualnego niewywiezienia kubła należy zgłaszać w dniu zdarzenia.
Reklamacje są realizowane w następnym dniu roboczym po dokonaniu ich zgłoszenia.Opublikował: Marcin Kaczmarek
Publikacja dnia: 07.04.2012
Podpisał: Marcin Kaczmarek
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 677