RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia

Tablica ogłoszeń - Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu


 • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. na terenie Miasta i Gminy Zbąszyń obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

  Cena wody: 3,10 zł / m3 (netto)

  Cena ścieków: 7,80 zł / m3 (8,80 zł - 1 zł dopłata) (netto)

  Opłata abonamentowa u osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych (podliczniki): 3,50 zł / mc (netto)

  Do cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej przepisami (8%)

  Podstawa prawna:

  - Uchwała Nr XXXVII/366/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  - Uchwała Nr XXXVII/364/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/352/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu na 2014r. • Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że należności za wodę i ścieki, usługi pogrzebowe i cmentarne oraz wywóz odpadów komunalnych można regulować bez ponoszenia dodatkowych opłat w następujących miejscach:

  - KASA URZĘDU MIEJSKIEGO w ZBĄSZYNIU, ul. por. Żwirki 1,
  - BANK PKO BP Zbąszyń , ul. Senatorska 3

  Natomiast należności z tytułu najmu lokali (czynsze):
  - BANK PKO BP Zbąszyń , ul. Senatorska 3

  Prosimy o umieszczanie na dowodach zapłaty takich informacji jak:
  -imię nazwisko odbiorcy usługi
  -numer nabywcy
  -rodzaj usługi (np. woda/ścieki, czynsz, odbiór odpadów, usługa pogrzebowa itp.)
  -numer faktury


 • Aktualne stany wodomierzy można podawać najpóźniej do 25 dnia miesiąca / kwartału  wraz z numerem nabywcy ( na fakturze w nawiasie nad nazwiskiem).W przypadku braku stanu, faktura naliczana jest zgodnie z ustaloną prognozą.
  Podawanie stanów nie jest obowiązkowe.


 • Roczne odczyty.
  Raz w roku na koniec marca należy udostępnić inkasentowi wodomierz do odczytu i sprawdzenia.
  Na tej podstawie dokonuje się rocznego rozliczenia i ustalana jest nowa prognoza.


AktualnościOpublikował: Marcin Kaczmarek
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Alicja Lichy
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 15 351