RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK

Cennik

DOSTAWA WODY/ ODBIÓR ŚCIEKÓW:
Obowiązują od 01.04.2017 do 31.03.2018

cena za 1 m3 dostarczonej wody - 3,28 zł/m3 netto
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków - 9,50 zł/m3 netto

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za miesiąc w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 3,52 zł za mc (netto)

Do cen i stawki opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami.
(od 01.01.2011 r. wynosi 8%).

Podstawa prawna:
Uchwała XXII/226/2017 - zobaczOpublikował: Marcin Kaczmarek
Publikacja dnia: 07.03.2017
Podpisał: Marcin Kaczmarek
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 533