RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK

Cennik

DOSTAWA WODY/ ODBIÓR ŚCIEKÓW:
Obowiązują od dnia 16.06.2021 roku do dnia 15.06.2022 roku

cena za 1 m3 dostarczonej wody - 3,48 zł/m3 netto
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków - 9,70 zł/m3 netto

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za miesiąc w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - 3,58 zł za m-c netto

Do cen i stawki opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej przepisami.

Podstawa prawna:
Decyzja nr PO.RZT.70.263.2021/D/MZ - zobaczOpublikował: Kinga Rożyk
Publikacja dnia: 16.06.2021
Podpisał: Marcin Kaczmarek
Dokument z dnia: 13.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 223