RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP ZUK

Wyniki zapytań ofertowych

                                                                                                                   Zbąszyń, 02.01.2023 r.

Zakład Usług Komunalnych
ul. Topolowa 31A
64-360 Zbąszyń

Wynik zapytania

1. Wymiana okna -zobacz

2. Zakup szalunku - zobacz

3. Zakup samochodu - zobacz

4. Zakup samochodu VW T5 - zobacz

5. Konserwacja systemu - zobacz

6. Monitorowanie systemu - zobacz

7. Usługi pocztowe - zobacz

8. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

9. Przyjęcie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

10. Przegląd 1-roczny budowlany - zobacz

11. Przegląd 5-letni budowlany - zobacz

12. Kominiarz wentylacja - zobacz

13. Usługi kominiarskie - zobacz

14. Odbiór 20 03 03 - zobacz

15. Pomiary elektryczne - zobacz

16. Pomiar izolacji - zobacz

17. Paliwo - zobacz

18. Olej opałowy - zobacz

19. Badanie elektronarzędzi - zobacz

20. Usługi weterynaryjne - zobacz

21. Odbiór 20 02 01 i 20 02 03 - zobacz

22. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

23. Wykonanie otworu awaryjnego - zobacz

24. Odbiór 20 03 03 - zobacz

25. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

26. Papier ksero - zobacz

27. Komputer stacjonarny - zobacz

28. Wodny roztwór siarczanu (VI) żelaza (III) - PIX113 - zobacz

29. Farba drogowa - zobacz

30. Zakup komputera - zobacz

31. Zakup papieru ksero - zobacz

32. Montaż komory - zobacz

33. Tłocznia ścieków - zobacz

34. Komputer stacjonarny Sterownia - zobacz

35. Komputer stacjonarny - zobacz

36. Zatapialna pompa FLYGT - zobacz

37. Piaskarko-posypywarka Mir-3 - zobacz

38. Pług śnieżny - zobacz

39. Konserwacja urządzeń - zobacz

40. Poczta - zobacz

41. Monitorowanie - zobacz

42. Utylizacja - zobacz

43. Weterynarz - zobacz

44. Kominiarz - zobacz

45. Paliwo - zobacz

46. Olej opałowy - zobacz

47. PIX - zobacz

48. Przegląd budowlany - zobacz

49. Kominiarz - zobacz

50. Pompa - zobacz

51. Elektronarzędzia - zobacz

52. Instalacja odgromowa - zobacz

53. Pomiary elektryczne - zobacz

54.Osad ściekowy - zobacz

55. Papier ksero - zobacz

56. Przyjęcie skratek i zawartości piaskowników - zobacz

57. Podchloryn sodowy - zobacz

58. Odbiór skratek i zawartości piaskowników - zobacz

59. Przepływomierz DN 200 - zobacz

60. Osad ściekowy - zobacz

61. Nadzór inwestorski - zobacz

62. Nadzór inwestorski - zobacz

63. Nadzór inwestorski - zobacz

64. Umowa zlecenia na usługi - zobacz

65. Konserwacja systemu alarmowego - zobacz

66. Monitorowanie systemu alarmowego - zobacz

67. Usługi pocztowe - zobacz

68. Przyjęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

69. Transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

70. Zakup papieru ksero - zobacz

71. Zakup ciągnika rolniczego - zobacz 

72. Zakup podchlorynu sodowego - zobacz

73. Wywóz odpadów o kodzie 20 02 03 - zobacz

74. Zakup paliwa - zobacz

75. Usługa kominiarska - zobacz

76. Kontrola kanałów spalinowych, dymowych, wentyalcyjnych - zobacz

77. Usługa weterynaryjna - zobacz

78. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 - zobacz

79. Transport, utylizacja padłych zwierząt - zobacz

80. Zakup oleju opałowego - zobacz

81. Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 - zobacz

82. Budowlany przegląd 1-roczny - zobacz 

83. Budowlany przegląd 5-letni - zobacz

84. Pomiary elektryczne - zobacz

85. Badanie elektronarzędzi - zobacz

86. Badanie instalacji odgromowej - zobacz

87. Zakup PIX 113 - zobacz

88. Zakup flokulantu - zobacz

89. Opracowanie projektu budowlanego - zobacz

90. Zakup kompresora - zobacz

91. Przestawienie pieca - zobacz

92. Zakup tonerów do kserokopiarki - zobacz

93. Remont dmuchawy - zobacz

94. Zakup okien - zobacz

95. Wykonanie projektu robót geologicznych - zobacz

96. Modernizacja kominów - zobacz

97. Papier ksero - zobacz 

98. Konserwacja systemu alarmowego - zobacz 

99. Monitorowanie systemu alarmowego - zobacz 

100. Usługi pocztowe - zobacz

101. Artykuły biurowe - zobacz

102. Artykuły chemiczne - zobacz

103. Papier ksero - zobacz

104. Zakup paliwa - zobacz

105. Transport, utylizacja padłych zwierząt - zobacz 

106. Zakup oleju opałowego - zobacz

107. Kotły gazowe - zobacz 

108. Usługi weterynaryjne - zobacz

109. Chlorek poliglinu - zobacz

110. Podchloryn sodu - zobacz 

111. Siarczan żelaza - zobacz

112. Odbiór odpadów o kodzie 20 03 01 i dzierżawa kontenerów - zobacz

113. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

114. Odbiór, transport i zagospodarwoanie osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 - zobacz

115. Przejęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

116. Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 - zobacz

117. Usługi kominiarskie i przeglądy  - zobacz 

118. Kontrola kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych - zobacz

119. Usługi weterynaryjne - zobacz

120. Przyjęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

121. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 - zobacz

122. Odbiór, transport i zagospodariwanie odpadów o kodzie 19 08 05 - zobacz

123. Pobór próbek i wykonanie badań wody z sieci i wody surowej z miejsc wskazanych w Harmonogramie poboru próbek w 2022r. oraz wykonanie badań ścieków oczyszczonych, ścieków surowych, wód popłucznych i osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 - zobacz 

124. Elektronarzędzia - zobacz

125. Pomiary elektryczne - zobacz

126. Pobór próbek i wykonanie badań wody z sieci i wody surowej z miejsc wskazanych w Harmonogramie poboru próbek w 2022r. oraz wykoananie badań ściekó oczyszczonych, ścieków surowych, wód popłucznych i osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 - zobacz 

127. Dostawa hydrantów - zobacz

128. Naprawa i legalizacja wodomierzy - zobacz 

129. Aerator (mieszacz wodno-powietrzny) - zobacz

130. Wiercenie studni SUW REJA - zobacz

131. Zakup kotłów gazowych wraz z osprzętem - zobacz

132. Dostawa materiałów na wykonanie wkładu kominowego - zobacz

133. Dostawa farby drogowej - zobacz

134. Zakup i dostawa używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki - zobacz

135. Zakup i dostawa osprzętu do kotłowni - zobacz

136. Zakup i dostawa osprzętu do kotłowni - zobacz

137. Zakup drzwi z dostawą - zobacz

138. Załadunek, odbiór, transport i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze gm. Zbąszyń - zobacz

139. Naprawa włazu - zobacz

140. Zakup i wymiana okien - zobacz

141. Dostawa regenerowanych wodomierzy - zobacz

142. Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych - zobacz

143. Dostawa i zakup zatapialnej pompy FLYGT Concertor N80 - zobacz

144. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt - zobacz

145. Zakup oleju opałowego - zobacz

146. Załadunek, odbiór, transport i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze gm. Zbąszyń - zobacz

147. Przejęcie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (ok. 50 Mg) - zobacz

148. Zakup i dostawa artykułów chemicznych - zobacz

149. Odbiór odpadów o kodzie 20 02 03 i dzierżawa kontenerów - zobacz

150. Monitorowanie systemów alarmowych  SSWIN - zobacz

151. Zakup paliwa - zobacz

152. Usługi weterynaryjne - zobacz

153. Zakup i dostawa artykułów biurowych - zobacz

154. Zakup i dostawa papieru ksero - zobacz

155. Zakup i dostawa PIX113 - zobacz

156. Okresowa kontrola kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych - zobacz

157. Usługi kominiarskie i przeglądy - zobaczOpublikował: Marcin Kaczmarek
Publikacja dnia: 10.02.2023
Podpisał: Natalia Tomys
Dokument z dnia: 02.01.2023
Dokument oglądany razy: 7 997