Cennik usług:

 

DOSTAWA WODY/ ODBIÓR ŚCIEKÓW:
Stawki cen obowiązujące w okresie od dnia 07.05.2024 roku do dnia 06.05.2025 roku
   • cena za 1 m.
sz. dostarczonej wody – 3,77 zł/m.sz. netto
   • cena za 1 m.
sz. odprowadzonych ścieków – 10,95 zł/m.sz. netto
   • opłata abonamentowa w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym – 3,84 zł za m-c netto
Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości
określonej przepisami.

Stawki cen obowiązujące w okresie od dnia 07.05.2025 roku do dnia 06.05.2026 roku
   • cena za 1 m.sz. dostarczonej wody – 3,88 zł/m.sz. netto
   • cena za 1 m.sz. odprowadzonych ścieków – 11,25 zł/m.sz. netto
   • opłata abonamentowa w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym – 3,88 zł za m-c netto
Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości
określonej przepisami.

Stawki cen obowiązujące w okresie od dnia 07.05.2026 roku
   • cena za 1 m.sz. dostarczonej wody – 3,90 zł/m.sz. netto
   • cena za 1 m.sz. odprowadzonych ścieków – 11,25 zł/m.sz. netto
   • opłata abonamentowa w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w
budynku wielolokalowym – 3,92 zł za m-c netto
Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości
określonej przepisami.

 
Podstawa prawna:
– Decyzja nr P.RZT.70.11.2024_D_KI – zobacz
– Załącznik do decyzji nr P.RZT.70.11.2024_D_KI- zobacz
– Ceny wody 2024_2027 – zobacz
– Ceny ścieków 2024_2027 – zobacz

 

Awaria?