Komunikat – Przesyłanie informacji

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną/sms-ową

dotyczących m.in. jakości wody, planowanych przerwach w dostawie wody (powyżej 12h), ewentualnych awariach.

Druki oświadczeń są do pobrania w siedzibie Zakładu, Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.zuk.zbaszyn.pl.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przekazać do Zakładu osobiście bądź wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: zuk@zuk.zbaszyn.pl.

Awaria?