Wzory umów Woda-Ścieki

1. Umowa – O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – zobacz

2. Umowa wspólnoty – główny – O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – zobacz

3. Umowa – O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA UŻYTKOWNIKA LOKALU – zobacz

4. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków – zobacz

5. Umowa wspólnota główny + podlicznik – Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – zobacz

6. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodomierza do celów ogrodowych – zobacz 

7. Aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dot. wody ogrodowej – zobacz

8. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – zobacz

Awaria?