Dokumenty do pobrania

1. Wniosek o wydanie zapewnienia o możliwości dostawy wody oraz odbioru ścieków – Pobierz
2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego – Pobierz
3. Zmiana prognozy (woda/ścieki) – Pobierz
4. Wniosek na dostawę wody (ogród) – Wniosek Aneks
5. Regulamin dostawy wody i odbioru ścieków – Pobierz
6.  Oświadczenie e-faktura – Zobacz
7. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków – Zobacz
8. Oświadczenie o aktualizacji danych Odbiorcy oraz o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną / SMS – Pobierz

Awaria?