Komunikat – Faktury elektroniczne

Zakład Usług Komunalnych informuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur za dostawę wody

i odbiór ścieków poprzez pocztę elektroniczną.

W tym celu należy złożyć wniosek o e-fakturę (dostępny na stronie ZUK) bądź napisać i wysłać

na adres: e-faktury@zuk.zbaszyn.ploświadczenie o wyrażeniu zgody na e-fakturę.

Awaria?