Zakład Usług Komunalnych

Awaria Wodociągu

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że w wyniku uszkodzenia sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną nastąpi przerwa w dostawie wody do czasu usunięcia awarii dla ulic: Graniczna, Kolejowa, Holenderska, Rejtana, Jancentego Janka, Pl. Dworcowy i miejscowości Strzyżewo. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria Wodociągu Read More »

Aukcja mienia – Śmieciarka

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego Na podstawie § 3 pkt. 1 zarządzenia nr 6/ZUK/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu z dnia 08.03.2012 r. w sprawie gospodarowania majątkiem ruchomym. Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że posiada niżej wymieniony składnik majątku ruchomego uznany za zużyty lub zbędny przeznaczony do sprzedaży: Wszystkich zainteresowanych nabyciem w/w

Aukcja mienia – Śmieciarka Read More »

Aukcja mienia – Filtry

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego Na podstawie § 3 pkt. 1 zarządzenia nr 6/ZUK/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu z dnia 08.03.2012 r. w sprawie gospodarowania majątkiem ruchomym. Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że posiada niżej wymieniony składnik majątku ruchomego uznany za zużyty lub zbędny przeznaczony do sprzedaży: Lp Nazwa Środka Trwałego

Aukcja mienia – Filtry Read More »

Aukcja mienia – Zamiatarka

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego Na podstawie § 3 pkt. 1 zarządzenia nr 6/ZUK/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu z dnia 08.03.2012 r. w sprawie gospodarowania majątkiem ruchomym. Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że posiada niżej wymieniony składnik majątku ruchomego uznany za zużyty lub zbędny przeznaczony do sprzedaży: Lp Nazwa Środka Trwałego

Aukcja mienia – Zamiatarka Read More »

Komunikat – Przesyłanie informacji

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną/sms-ową dotyczących m.in. jakości wody, planowanych przerwach w dostawie wody (powyżej 12h), ewentualnych awariach. Druki oświadczeń są do pobrania w siedzibie Zakładu, Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.zuk.zbaszyn.pl. Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przekazać do Zakładu

Komunikat – Przesyłanie informacji Read More »

OGŁOSZENIE – Przerwa w dostawie wody 24.05.2024 r.

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje,że dnia 24.05.2024 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w rejonie ulic : Gen. Dowbor -Muśnickiego, Taczaka, Piłkarska, Klemczaka, Krausego, Zenktelera, Kudlińskiego, Mielżyńskiego, Poprzeczna, Kolonia, Sportowa (do przejazdu kolejowego) może nastąpić przerwa w dostawie wody w związku z rozbudową sieci wodociągowej w ulicy Gen. Dowbor – Muśnickiego.   Za

OGŁOSZENIE – Przerwa w dostawie wody 24.05.2024 r. Read More »

OGŁOSZENIE – Wodomierze

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że od dnia 14.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. w miejscowościach Zbąszyń, Strzyżewo, Nowy Dwór, Nądnia, Perzyny, Przyprostynia, Nowa Wieś będzie przeprowadzany odczyt roczny kontrolny wodomierzy zamontowanych u naszych Odbiorców. Prosimy o udostępnienie dostępu do wodomierzy. Zdjęcia ze stanem wodomierza nie będą przyjmowane.

OGŁOSZENIE – Wodomierze Read More »

Awaria?