Wyniki zapytań ofertowych - archiwum

1. Wymiana okna –zobacz

2. Zakup szalunku – zobacz

3. Zakup samochodu – zobacz

4. Zakup samochodu VW T5 – zobacz

5. Konserwacja systemu – zobacz

6. Monitorowanie systemu – zobacz

7. Usługi pocztowe – zobacz

8. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

9. Przyjęcie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

10. Przegląd 1-roczny budowlany – zobacz

11. Przegląd 5-letni budowlany – zobacz

12. Kominiarz wentylacja – zobacz

13. Usługi kominiarskie – zobacz

14. Odbiór 20 03 03 – zobacz

15. Pomiary elektryczne – zobacz

16. Pomiar izolacji – zobacz

17. Paliwo – zobacz

18. Olej opałowy – zobacz

19. Badanie elektronarzędzi – zobacz

20. Usługi weterynaryjne – zobacz

21. Odbiór 20 02 01 i 20 02 03 – zobacz

22. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

23. Wykonanie otworu awaryjnego – zobacz

24. Odbiór 20 03 03 – zobacz

25. Odbiór 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

26. Papier ksero – zobacz

27. Komputer stacjonarny – zobacz

28. Wodny roztwór siarczanu (VI) żelaza (III) – PIX113 – zobacz

29. Farba drogowa – zobacz

30. Zakup komputera – zobacz

31. Zakup papieru ksero – zobacz

32. Montaż komory – zobacz

33. Tłocznia ścieków – zobacz

34. Komputer stacjonarny Sterownia – zobacz

35. Komputer stacjonarny – zobacz

36. Zatapialna pompa FLYGT – zobacz

37. Piaskarko-posypywarka Mir-3 – zobacz

38. Pług śnieżny – zobacz

39. Konserwacja urządzeń – zobacz

40. Poczta – zobacz

41. Monitorowanie – zobacz

42. Utylizacja – zobacz

43. Weterynarz – zobacz

44. Kominiarz – zobacz

45. Paliwo – zobacz

46. Olej opałowy – zobacz

47. PIX – zobacz

48. Przegląd budowlany – zobacz

49. Kominiarz – zobacz

50. Pompa – zobacz

51. Elektronarzędzia – zobacz

52. Instalacja odgromowa – zobacz

53. Pomiary elektryczne – zobacz

54.Osad ściekowy – zobacz

55. Papier ksero – zobacz

56. Przyjęcie skratek i zawartości piaskowników – zobacz

57. Podchloryn sodowy – zobacz

58. Odbiór skratek i zawartości piaskowników – zobacz

59. Przepływomierz DN 200 – zobacz

60. Osad ściekowy – zobacz

61. Nadzór inwestorski – zobacz

62. Nadzór inwestorski – zobacz

63. Nadzór inwestorski – zobacz

64. Umowa zlecenia na usługi – zobacz

65. Konserwacja systemu alarmowego – zobacz

66. Monitorowanie systemu alarmowego – zobacz

67. Usługi pocztowe – zobacz

68. Przyjęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

69. Transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

70. Zakup papieru ksero – zobacz

71. Zakup ciągnika rolniczego – zobacz 

72. Zakup podchlorynu sodowego – zobacz

73. Wywóz odpadów o kodzie 20 02 03 – zobacz

74. Zakup paliwa – zobacz

75. Usługa kominiarska – zobacz

76. Kontrola kanałów spalinowych, dymowych, wentyalcyjnych – zobacz

77. Usługa weterynaryjna – zobacz

78. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 05 – zobacz

79. Transport, utylizacja padłych zwierząt – zobacz

80. Zakup oleju opałowego – zobacz

81. Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 – zobacz

82. Budowlany przegląd 1-roczny – zobacz 

83. Budowlany przegląd 5-letni – zobacz

84. Pomiary elektryczne – zobacz

85. Badanie elektronarzędzi – zobacz

86. Badanie instalacji odgromowej – zobacz

87. Zakup PIX 113 – zobacz

88. Zakup flokulantu – zobacz

89. Opracowanie projektu budowlanego – zobacz

90. Zakup kompresora – zobacz

91. Przestawienie pieca – zobacz

92. Zakup tonerów do kserokopiarki – zobacz

93. Remont dmuchawy – zobacz

94. Zakup okien – zobacz

95. Wykonanie projektu robót geologicznych – zobacz

96. Modernizacja kominów – zobacz

97. Papier ksero – zobacz 

98. Konserwacja systemu alarmowego – zobacz 

99. Monitorowanie systemu alarmowego – zobacz 

100. Usługi pocztowe – zobacz

101. Artykuły biurowe – zobacz

102. Artykuły chemiczne – zobacz

103. Papier ksero – zobacz

104. Zakup paliwa – zobacz

105. Transport, utylizacja padłych zwierząt – zobacz 

106. Zakup oleju opałowego – zobacz

107. Kotły gazowe – zobacz 

108. Usługi weterynaryjne – zobacz

109. Chlorek poliglinu – zobacz

110. Podchloryn sodu – zobacz 

111. Siarczan żelaza – zobacz

112. Odbiór odpadów o kodzie 20 03 01 i dzierżawa kontenerów – zobacz

113. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

114. Odbiór, transport i zagospodarwoanie osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 – zobacz

115. Przejęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

116. Przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 01 – zobacz

117. Usługi kominiarskie i przeglądy  – zobacz 

118. Kontrola kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych – zobacz

119. Usługi weterynaryjne – zobacz

120. Przyjęcie odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

121. Odbiór i transport odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02 – zobacz

122. Odbiór, transport i zagospodariwanie odpadów o kodzie 19 08 05 – zobacz

123. Pobór próbek i wykonanie badań wody z sieci i wody surowej z miejsc wskazanych w Harmonogramie poboru próbek w 2022r. oraz wykonanie badań ścieków oczyszczonych, ścieków surowych, wód popłucznych i osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 – zobacz 

124. Elektronarzędzia – zobacz

125. Pomiary elektryczne – zobacz

126. Pobór próbek i wykonanie badań wody z sieci i wody surowej z miejsc wskazanych w Harmonogramie poboru próbek w 2022r. oraz wykoananie badań ściekó oczyszczonych, ścieków surowych, wód popłucznych i osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 – zobacz 

127. Dostawa hydrantów – zobacz

128. Naprawa i legalizacja wodomierzy – zobacz 

129. Aerator (mieszacz wodno-powietrzny) – zobacz

130. Wiercenie studni SUW REJA – zobacz

131. Zakup kotłów gazowych wraz z osprzętem – zobacz

132. Dostawa materiałów na wykonanie wkładu kominowego – zobacz

133. Dostawa farby drogowej – zobacz

134. Zakup i dostawa używanego samochodu specjalistycznego – śmieciarki – zobacz

135. Zakup i dostawa osprzętu do kotłowni – zobacz

136. Zakup i dostawa osprzętu do kotłowni – zobacz

137. Zakup drzwi z dostawą – zobacz

138. Załadunek, odbiór, transport i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze gm. Zbąszyń – zobacz

139. Naprawa włazu – zobacz

140. Zakup i wymiana okien – zobacz

141. Dostawa regenerowanych wodomierzy – zobacz

142. Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych – zobacz

143. Dostawa i zakup zatapialnej pompy FLYGT Concertor N80 – zobacz

144. Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt – zobacz

145. Zakup oleju opałowego – zobacz

146. Załadunek, odbiór, transport i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze gm. Zbąszyń – zobacz

147. Przejęcie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (ok. 50 Mg) – zobacz

148. Zakup i dostawa artykułów chemicznych – zobacz

149. Odbiór odpadów o kodzie 20 02 03 i dzierżawa kontenerów – zobacz

150. Monitorowanie systemów alarmowych  SSWIN – zobacz

151. Zakup paliwa – zobacz

152. Usługi weterynaryjne – zobacz

153. Zakup i dostawa artykułów biurowych – zobacz

154. Zakup i dostawa papieru ksero – zobacz

155. Zakup i dostawa PIX113 – zobacz

156. Okresowa kontrola kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych – zobacz

157. Usługi kominiarskie i przeglądy – zobacz

Awaria?