Etapy podłączenia pod kanalizacje i wodociąg

ETAPY PODŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZBĄSZYNIU:

1) Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji z załączoną mapką zasadniczą – nieaktualną wyciągniętą z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 42).

2) Podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej w sposób opisany w warunkach technicznych przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania robót wod-kan.

3) Zgłoszenie do Zakładu Usług Komunalnych odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego w stanie odkrytym w terminie trzech dni przed planowanym zakończeniem robót.

4) Protokół z wykonania robót na przyłączu należy uzupełnić o podpis i pieczątkę osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania robót wod-kan.

5) Do protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacji należy załączyć szkic geodezyjny potwierdzony przez geodetę wraz z mapą inwentaryzacyjną.

6) Po odbiorze technicznym zostaje wydany protokół z wykonania robót na przyłączu.

Awaria?