Komunikat – Przesyłanie informacji

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną/sms-ową dotyczących m.in. jakości wody, planowanych przerwach w dostawie wody (powyżej 12h), ewentualnych awariach. Druki oświadczeń są do pobrania w siedzibie Zakładu, Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.zuk.zbaszyn.pl. Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przekazać do Zakładu […]

Komunikat – Przesyłanie informacji Read More »